Peníze školám

Úvod / Peníze školám - 26.8.2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESONICE, OKRES ZNOJMO

Naše škola zpracovala materiály v rámci projektu EU peníze školám v oblasti

šablony III/2 DUMy. Byly vypracovány materiály pro následující tematické

oblasti:

 Vlastivěda (předmět Vlastivěda, materiály byly ověřeny ve 4. roč. ve školním roce 2011/2012)

 Prvouka (předmět Prvouka, materiály byly ověřeny v 1., 2. roč. ve školním roce 2011/2012)

 Český jazyk (předmět český jazyk, materiály byly ověřeny ve 2. a 4. roč. ve školním roce

2011/2012)

 Informatika (předmět Informatika, materiály byly ověřeny v 5. roč. ve školním roce 2012/2013)

 Přírodověda (předmět Přírodověda, materiály byly ověřeny v 5. roč. ve školním roce 2012/2013).

 Hudební výchova (předmět Hudební výchova, materiály byly ověřeny v 1., 2., 3. a 5. roč. ve

školním roce 2012/2013)

 

K dispozici je emailový kontakt školy, kde na požádání poskytneme DUMy

ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR –

zs.lesonice@tiscali.cz

 

Mgr. Emilie Mácová, ředitelka školy

Základní škola, Lesonice, okres Znojmo, příspěvková organizace, Lesonice 73

672 01 Mor. Krumlov

tel.: 515 323 159