Chceme zahradu jako za časů pana řídícího!

Úvod / Chceme zahradu jako za časů pana řídícího! - 24.8.2015

Zpráva z otevření „ Přírodní zahrady“ ZŠ Lesonice.

Dne 24. 4. 2014 jsme slavnostně otevřeli naši přírodní zahradu. Zahájení začali žáci nápěvem „ Pojďte s námi do zahrady, nebojte se nic, jahody ať červenají, radost máme z nich. Levá, pravá, levá, pravá, do zahrady hurá, tradá. Leť, včeličko, leť, ať je sladký med.“

zahrada lesonice

Po úvodních projevech pan starosta přestřihl pásku a popřál dětem, pedagogickému sboru i veřejnosti spoustu krásných chvil strávených na zahradě.

Žáci odpovídali na dvě otázky: Co se jim nejvíce líbilo na přípravě zahrady?  Co si přejí na zahradě mít? Ze všech odpovědí nejčastěji zaznělo, že se jim nejvíc líbilo vytváření hmyzího hotelu a bylinkové spirály.  Nejvíce touží po rybníčku s rybkami.

zahrada lesonice 1

V poslední části programu roznášeli žáci vlastnoručně vyrobený ovocný salát a jednohubky. Podle usměvavých tváří bylo vidět, že lidem se akce líbila, dospělí se pobavili se známými a děti zkoumaly taje zahrady, hlavně objevovaly ještěrky.

Budeme rádi, když se opět u nějaké vhodné příležitosti všichni sejdeme, vždyť naše přírodní zahrada je jednak pro výuku, hry, ale i místem k setkávání.

Simona Houdková, učitelka a vychovatelka ZŠ Lesonice