Den seniorů – 5. října 2016

Úvod / Den seniorů – 5. října 2016 - 26.12.2016

Stalo se tradicí pozvat prarodiče a praprarodiče k oslavě svého svátku do školy, kde mohou sledovat, jak se učí jejich vnoučata. Každý host prošel slavnostním špalírem „úcty“ tvořeným dětmi 1. a 2. ročníku. Ty jim ve své třídě předvedly ukázky čtení, recitace básniček a hry na flétnu. Po té byli hosté převezeni vláčkem za zpěvu písně „Jede, jede mašinka“ do třídy č. II. Žáci 3., 4., a 5. ročníku pod vedením paní učitelky Lenky Doupovcové již netrpělivě čekali se svým pásmem plným informací o Karlu IV. Na závěr si všichni společně zatančili v rytmu nové písně také Karla – ovšem Gotta – Vstávám. Nechybělo sladké občerstvení ze švestek, které jak známo přivezl do Čech právě Karel IV. Emilie Mácová