Divadlo Vánoční nadílka a besedy ve škole – prosinec 2014

Úvod / Divadlo Vánoční nadílka a besedy ve škole – prosinec 2014 - 30.8.2015

Vánoční nadílka, aromaterapie a čáp černý v ZŠ Lesonice

  Prosinec 2014 byl nabitý aktivitami. I přes nepřízeň počasí jsme se všichni mohli potěšit na tradičním setkání v předvánočním čase vystoupením žáků v Lesonicích a v Petrovicích se scénkou „Vánoční nadílka.“ Děkuji starostům obou obcí za organizaci a občerstvení.

divadlo

Co je aromaterapie, jak souvisí například s Vánocemi?      O nepřeberném množství vůní a jejich působení nejen na naše smysly nám přišla do školy vyprávět paní Kateřina Velebová. Nejdříve odpovídala na připravené otázky žáků, doplněné o spoustu zajímavostí. Načež následovala praktická ukázka vůní. Co všechno si žáci z besedy odnesli? Např., že vůně se získávají z bylin, ovoce, dřevin a listů stromů přes parní proceduru, – že na litr jasmínového oleje je zapotřebí osm milionů květů jasmínů, – že některé vůně nám voní a jiné „smrdí,“ – že jsou léčivé a působí na náš mozek, – že  některé oleje můžeme jíst, některými se můžeme masírovat, jiné si zas dáme do koupele a další do aromatických lamp.

Aromaterapie

O Národním parku Podyjí přijela za našimi žáky besedovat paní Svatava Holubová. Obsah besedy zahrnoval širokou paletu informací – od té základní, že NP Podyjí je nejmenší ze všech čtyřech národních parků ČR, a přesto má mnohem pestřejší a rozmanitější faunu a floru, než ostatní parky, že ve znaku NP Podyjí je chráněný čáp černý, až po způsob, jak správně třídit odpad. V paměti nám utkvěla zajímavá – hluboká – myšlenka paní Svatavy: „Příroda nezná hranice ani žádné bariéry.“   

Konec roku nutí k zamyšlení, ohlédnutí se zpět, bilancování, hledáním odpovědi na otázky: Co se podařilo? Co můžeme udělat jinak, lépe? Jaké ponaučení si můžeme odnést do nového roku? V čem jsme se změnili? Kdo nebo co nás posunul o stupínek výše? Komu poděkovat, vyjádřit vděčnost?

děti

Děkuji mým kolegyním za jejich pracovní nasazení a ochotu přijímat nové požadavky, žákům za naše vzájemné obohacování, rodičům za důvěru a pomoc při různých akcích, zřizovateli školy zastoupeném Pavlem Hermanem za jedinečnou podporu, kterou potřebujeme k fungování školy, paní starostce Ireně Záviškové za výbornou spolupráci, MŠ Petrovice za vstřícnost a zajištění stravování, vám všem, že chodíte na akce pořádané školou a vyjadřujete nám tím svůj zájem o činnost školy.

V nastávajícím roce 2015 vám přejeme hodně radosti, vzájemně předaných úsměvů a vnitřní spokojenosti. Za všechny ze ZŠ Lesonice Emilie Mácová.