Slavnostní otevření Lesonické školní naučné stezky 2012