Jak lze využít přestávku

Úvod / Jak lze využít přestávku - 16.8.2015

Na různých školeních se setkávám s uznalými ohlasy od kolegů – pedagogů k mé informaci, že u nás ve škole pravidelně cvičíme mezi první a druhou vyučovací hodinou. Největším oceněním této aktivity byla nabídka šířit ji veřejně, ať už lektorsky nebo formou webináře,    od členů zkoušející komise PaeDr. Karla Tomka, Mgr. Anny Doubkové. Před těmito odborníky jsem v květnu 2015 úspěšně absolvovala roční specializační studium „Koordinátor školního vzdělávacího programu“ se závěrečnou prací na téma“ Využití přestávky k pravidelnému pohybu žáků“.

Jak to začalo? A co přesně děláme? Před třemi lety jsem v září dumala, přes jaký prožitek naučit žáky napříč všemi ročníky (jsme jednotřídní škola pro 1. až 5. ročník) v matematice zapisovat do sloupcového diagramu. Jako nejvhodnější se mi jevily dřepy. Vytvořila jsem diagram na třicet dní, kde si žáci zapisovali počet odcvičených dřepů v daný den. Po uplynutí měsíce se nikomu nechtělo se zábavným dřepováním o přestávce skončit.  A tak všichni obdrželi diagram na dalších třicet dní, a pak další a další…

Přeji vám vidět pokroky všech dětí a jejich radost z postupného navyšování počtu dřepů. Vryla se mi do paměti věta Dominika Vespalce, toho času žáka třetího ročníku: “Já mám radost, byť z jednoho navýšeného dřepu!“

Nedávalo mi to spát a hlavou se honily myšlenky, jak zúročit jejich píli. A jednou nad ránem přišel nápad. Oslavíme chystané sté výročí založení školy pokusem o zápis do České knihy rekordů štafetovým dřepováním, kde každý žák, včetně mě, odcvičí sto dřepů. Od nápadu je už jenom krůček k realizaci. 15. června 2013 jsme získali certifikát o vytvoření Českého rekordu ve štafetovém dřepování.

Přestávka

Představte si, jak malé pokroky dělané pravidelně každý den, dokáží přinést velké věci. Jaké další přínosy mělo pro děti každodenní tříminutové cvičení dřepů?:

  • získání dovednosti zapisovat a orientovat se ve sloupcovém diagramu;
  • poznání svého těla a jeho možností- počáteční chaotické plánování počtu dřepů, ovlivněné snahou co nejrychleji navyšovat počty dřepů, se po zkušenosti přeměnilo v reálné, uvědomělé a samostatné plánování;
  • společné vyřešení problémového úkolu, jak to udělat, aby všichni odcvičily naráz sto dřepů;
  • uvědomování si svých pocitů pojmenováním a zapisováním;
  • vyhledáváním informací na internetu si rozšiřovaly obzor svých znalostí o pravidelném cvičení;
  • zjištěním, že každý z nich může zažít pocit úspěchu, si uvědomovaly vlastní hodnotu;
  • poznání, že malými krůčky se dá dosáhnout velké změny a velkého cíle.

Jsem ráda, že mi zdraví dovolovalo cvičit s dětmi. Daleko lépe jsem rozuměla jejich pocitům a mohla jsem je správně motivovat, podporovat a vést nejenom při plánování činností, ale po celou dobu trvání projektu až po samotný závěr, kde jsem přebírala štafetu jako poslední závodící. Jednoduše jsem všechno prožívala autenticky s nimi. Děkuji za to. Druhotný přínos je bezesporu zlepšení mé fyzické kondice.

V následujícím školním roce se pohyb o přestávce nesl v tanečním rytmu. Cvičili jsme zumbu a trénovali polonézový krok s následnou celou choreografií polonézy na 1. školní a obecní ples. I tady platilo pravidlo, že malé pokroky dělané pravidelně každý den, dokáží přinést velké věci. V tomto případě považuji za velkou věc – otevření srdcí přítomných diváků   na plese, a to dojímavým pohledem na zpívající, noblesně oblečené děti – tančící polonézu.

polonéza

Náplní pohybové přestávky ve školním roce 2014/2015 byl kruhový trénink. O něm se více můžete dočíst – viz. Projekty.

Přestávka

U dřepování jsme začali používat heslo „Jen neustálým tréninkem nabudeme vysokého mistrovství!“, které se nakonec stalo zažitým motivátorem v celé výuce, hodící se snad úplně na všechno – vyjmenovaná slova, násobilka, učení se angličtiny, atd.

Směle do dalších malých věcí, které svou pravidelností přináší jednotlivému dítěti „velikost“ v pocitu radosti, sebeúcty a uvědomění si rozměru, že může dokázat „velké“ věci.

Emilie Mácová