Když se jedna vrátka zavřou

Úvod / Když se jedna vrátka zavřou - 4.1.2016

 „Milí  Páťáci, hodina matematiky pomalu končí, ještě si zopakujeme, co jsme dnes probrali“………….

Tak jsem si kdysi představovala, že po ukončení svého vzdělání budu vyučovat jako učitelka na I. stupni ZŠ. Byl to hřejivý a krásný pocit, ale  tehdejší politické klima v naší zemi mé  plány trochu zamotalo. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Jak praví latinské přísloví. Časy se mění a my se měníme v nich. Jedna vrátka se mi tehdy zavřela, druhá otevřela, a tak se to opakovalo. I v letošním roce 2015, co by učitelce již v důchodu, se jedna vrátka otevřela a to vrátka ZŠ v Lesonicích. Na začátku školního roku mě přivítala paní ředitelka s milým a upřímným úsměvem.  Den po dni, jsem poznávala a poznávám její neúnavné nasazení a nadšení pro tuto školu a pro žáky, kteří se zde vyučují.

Těším se každý den, když děti přijdou  ráno do školy, v šatně se přezují, převlečou, a potom s písničkou, kterou dlouho nevybírají, jdou do vyučování. O přestávkách se mohou uvolnit, třeba si zacvičit na koberci, nebo poslouchat při svačině pohádku. Lépe pak zvládají soustředění ve výuce. Nedivím se, že do takové školy chodí žáci rádi.

 Obdivuji jejich aktivity v různých projektech například: “Zdravá školní kuchařka“ nebo „Co víš o zelenině a ovoci“. Také nadšeně nacvičují divadlo s vánoční tématikou v divadelním kroužku „ŠkoDiL“, a to každým rokem. S velkým úžasem sleduji, jak žáci dokážou vždy na konci týdne ohodnotit svoji práci, svoje chování, co pěkného jeden pro druhého udělali.

Dovolte mi popřát škole ještě mnoho úspěšných let, spokojené a nadšené žáky i jejich rodiče a paní ředitelce a všem pracovníkům školy  pohodu, nadšení, příjemnou atmosféru  a mnoho dobrých nápadů.

Mgr. Anděla Bognerová, učitelka