Kroužek – nekroužek

Úvod / Kroužek – nekroužek - 26.12.2016

.

Atypickou aktivitou je hraní žáků na flétny. Nejedná se o klasickou formu kroužku.O přestávce mezi první a druhou vyučovací hodinou se žáci baví hrou na flétnu. První úspěch slavili už na Den seniorů. Kulturním zážitkem bylo flétnové vystoupení 23 žáků ve vánočním programu. Společně zahráli sváteční píseň „Vánoční večer“. Máme radost z toho, že se daří pomalými postupnými kroky vést žáky k zažívání radosti z ovládání hry na hudební nástroj. Děkujeme rodičům, že nás podpořili v této činnosti a dětem zakoupili flétny. Emilie Mácová