Lesonická školní naučná stezka

Úvod / Lesonická školní naučná stezka - 24.8.2015

Lesonická školní naučná stezka vznikla jako projekt Základní školy Lesonice ve spolupráci s obcí a místními občany.

Cílem stezky je přiblížit veřejnosti přírodovědné a historické zajímavosti okolí Lesonic, které si mnohdy při procházkách ani neuvědomujeme nebo o nich vůbec nevíme. Současně chce také upozornit na stopy, které po sobě zanechávají lidé.

Vytyčení trasy vzniklo spontánně, použili jsme stezku, na kterou pravidelně chodíme se žáky v rámci „Malé školy v přírodě“. Protože její některé části byly hůře schůdné, starosta Pavel Herman zorganizoval pročištění stezky a následně vlastnoruční výrobu dřevěných stojanů na informační tabule.

  naučná stezka

  Foto:   Naše šikovná školnice Jaruška Fialová ukazuje dětem čištění kůry z akátových kmenů na stojany. Starosta Pavel Herman přidělává na hotové stojany informační cedule. Děkujeme!

Zapojením dětí do projektu se prohlubuje jejich kladný vztah k místu, kde žijí a buduje se jejich vztah k obci. Také návštěvníci obce Lesonice mají možnost zjistit, že i malá vesnice má co nabídnout z historie i přírody.

Naučná stezka je dlouhá 3,6 km a má 6 zastavení, které jsou tematicky zaměřeny na přírodní útvary, historii a popis objektů:

  1. stanoviště –  vepřín, popis vepře, ekologie, pěstování plodin
  2. stanoviště – obilné jámy, II. světová válka-rozhovor s pamětníkem
  3. stanoviště – les (druhy stromů, kvantita zastoupení)
  4. stanoviště – skály
  5. stanoviště – rybník, jeho vznik, rozloha, druhy ryb, pravidla rybolovu
  6. stanoviště – výhled na Mor. Krumlov a tři typy elektráren (větrná, jaderná, solární)

 

Naučná stezka byla slavnostně otevřená dne 18. května 2012. Kmotry stezky jsou starostka obce Petrovice Irena Závišková, starosta Mor. Krumlova Mgr. Tomáš Třetina a vedoucí Polesí Mor. Krumlov pan Konecký.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Okolí obce Lesonice přímo vybízí k toulkám přírodou, a pokud se k nim přidají i zajímavé přírodovědné a historické informace, vznikne příležitost obohatit se na duchu i na těle nejen pro děti, ale i širokou veřejnost. Jste vítáni!

Emilie Mácová

     

naučná stezka1

Začátek naučné stezky u ZŠ Lesonice Pohled na obilné jámy u druhého zastavení

                                                                                  (fotografie M. Sláma)

Naučná stezka 1

3. stanoviště Les                                                                      Rybník u pátého stanoviště