Obnovení dvojtřídní školy v Lesonicích, 1. září 2016

Úvod / Obnovení dvojtřídní školy v Lesonicích, 1. září 2016 - 11.12.2016

Základní škola Lesonice se po dvanácti letech stala z jednotřídní školy opět školou dvojtřídní. V I. třídě se vyučují žáci 1. a 2. ročníku, třídní učitelkou a zároveň ředitelkou je Mgr. Emilie Mácová. II. třída je zastoupená žáky 3., 4.,   a 5. ročníku, třídní učitelkou je  Mgr. Lenka Doupovcová. Celkový počet žáků ve školním roce 2016/2017 je 26.         První ročník – 6 žáků, 2. ročník – 8 žáků, 3. ročník – 3 žáci, 4. ročník – 4 žáci, 5. ročník – 5 žáků.

Prvňáčci, v doprovodu svých rodičů, byli slavnostně přivítání se všemi svými staršími spolužáky starostou Lesonic Pavlem Hermanem, starostkou Petrovic Irenou Záviškovou a pedagogickými zaměstnanci školy.

Po tradičním slavnostním zahájení nového školního roku nás letos nečekaně překvapila vzácná návštěva:

Za Karlem IV. do Lesonic?

„Jede král, jede král…“, rozezněly se fanfáry v naší lesonické škole první zářijové ráno. Na svém koni, za zvuku známé filmové znělky, obklopen houfem udivený tváří všech přítomných, přichvátal královský posel. Přivezl s sebou královskou listinu s pečetí Karla IV., ve které stálo:

My, Karel IV.,

z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše

a český král, z vůle lidu zvaný též největším Čechem,

obracím se na všechna odvážná pacholata nacházející se v lesonické škole,

aby pomohla vrátit čest a slávu zapomenutému stavu rytířskému.

Proto nařizuji z vůle a moci královské v tomto školním roce dodržovati

Zákon rytířů z Lesonic, hájit a naplňovat rytířské ctnosti a plnit úkoly k nim náležející.

Jen tak budu moci dostáti svému královskému slibu – až přijde čas a zdárně splněny budou všechny úkoly, pasováni budete na rytíře.

Prvním Vaším společným úkolem jest rozluštit slova rytířského zákona,

stvrdit je svým podpisem a po celý školní rok je na paměti míti!

Tak zní vůle má!

V Lesonicích  Léta Páně 1. 9. 2016

 

Po krátké chvíli se slova Zákona rytířů z Lesonic podařilo rozluštit s velkým nasazením všech pacholat a následně slib zpečetili zlatým otiskem svého prstu. Zavázali se tak dodržovat sedmero rytířských ctností a zároveň plnit v průběhu školního roku úkoly, za které budou průběžně odměňováni zlatem. Jejich úsilí bude završeno pasováním na rytíře samotným Karlem IV. na konci školního roku.

Druhý úkol –  naučit se píseň „Královské regé“ – splnili hned první den. Mezi další úkoly pro starší žáky patřilo v průběhu měsíce září vyhledávat odpovědi na otázky ze života Karla IV., mladší žáci kreslili královskou korunu, meč a koně. Nedávno se všichni společně pustili do stavby „kamenného“ Karlova mostu, na památku sv.Václava, patrona české země, oživili historii svatováclavského vojska a postupně budují družinu blanických rytířů, kteří dle známé pověsti bdí ukryti v hoře Blaník.

A jaké další úkoly čekají na odhodlané malé budoucí rytíře? To je zatím tajemství! Další úkoly bude totiž král Karel IV. posílat postupně během školního roku. V prostorách naší školy tak bude průběžně vznikat historická galerie z doby Karla IV., ztvárněná šikovnýma rukama našich žáků. Cílem projektu je připomenout významné 700.výročí narození tohoto „největšího Čecha“ a zábavnou formou seznamovat žáky s českou historií. Galerii bychom rádi časem zpřístupnili veřejnosti za doprovodu našich šikovných žáků – průvodců. Všichni zvědaví návštěvníci budou srdečně vítáni!

Na viděnou se těší žáci a učitelé ze ZŠ Lesonice