Školní divadlo Lesonice – vánoční vystoupení 6. prosince 2016

Úvod / Školní divadlo Lesonice – vánoční vystoupení 6. prosince 2016 - 26.12.2016

Divadelní kroužek tradičně připravil program k „Setkání pod vánočním stromem“ v obcích Lesonice a Petrovice.      V úterý 6. prosince 2016 vystoupili členové souboru se scénkami pod názvem – Rybí vánoční příběh a Příběh          o čtvrtém králi. Obě představení byly proloženy písničkami s adventní tematikou a hrou žáků na flétny.

Poděkování patří starostovi Lesonic Pavlu Hermanovi a starostce Petrovic Ireně Záviškové za zajištění milého venkovního prostředí, panu Martinu Záviškovi a panu Milanu Hladíkovi za ozvučení, Barboře Lelkové za výrobu kapříků pro menší herce, paní Hladíkové Janě za video, kolegyním za pomoc při organizaci, rodičům za spolupráci a žákům za vzornou reprezentaci školy. Emilie Mácová