Školní divadlo

Školní Divadlo LesoniceŠkoDiL

ŠkoDiL je dramatický kroužek při ZŠ Lesonice, který každoročně nastuduje dvě vystoupení pro veřejnost.  První se odehraje venku v prosinci pod vánočním stromem v obcích Petrovice a Lesonice     a druhé hrají žáci na konci školního roku v lesonické sokolovně. 

Mimo tyto pravidelné vystoupení jsme hráli seniorům v pečovatelském domě v Mor. Krumlově, zúčastnili se přehlídky žákovských divadelních souborů v Prosiměřicích, kde jsme získali čtyři ocenění s Mikulášskou pohádkou a také jsme hráli představení pro děti v dětské nemocnici v Brně.

Školní divadlo ŠKODIL - Lesonice

Školní divadlo ŠKODIL – Lesonice

Cílem dramatického kroužku je osobnostní rozvoj dítěte, jeho kreativity i fantazie a jeho talentu. V každém dítěti je schovaný talent. Jenom je zapotřebí mu dát šanci ho projevit. Kromě dramatických schopností rozvíjí kroužek u dětí pozitivní vlastnosti, jako jsou trpělivost, nadšení pro společnou práci, práci v týmu, smysl pro povinnost a zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, otevřenost, zvládání strachu a trémy, pomáhá k sebeprezentaci a sebeúctě.

Školní divadlo Škodil - Lesonice

Ve ŠkoDiLu hrají všechny děti. Ty, které potřebují více času na získání sebedůvěry a sebejistoty se projevit, si „osahávají“ divadelní umění v „menších“ rolích a máte vidět, jak po roce nebo po dvou osobnostně vyrostou a říkají si o větší role.

Dramatický kroužek je v režii Emilie Mácové, ředitelky školy. Fotografie z představení si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

Proč hrajeme ve škole divadlo, co žákům přináší a je těžké hrát divadlo pro veřejnost?  Přečtěte si odpovědi žáků.

škodil3

  

Dopřejte svému dítěti se otevřít a naplno rozvinout představivost, kreativitu a fantazii studiem divadelních rolí, hravou formou procvičovat paměť, ovládat tajemství dokonalé mluvy, projevy těla a mimiky a postavit se veřejně na „Prknech, která znamenají svět“.

Škodil4Škodil5