Vize školy

Vítejte na webových stránkách malebné malotřídní školy v Lesonicích u Moravského Krumlova.

 

Jsme škola otevřená, tvořivá, komunitní a zdravá

se zaměřením na všestranný rozvoj žáků.

 

Otevřená škola pro nás znamená:

  • vstřícná a partnerská ve vztazích k žákům a rodičům
  • spolupráci s jinými školami a regionálními institucemi
  • podílení se na kulturním životě v obci

 

Komunitní škola pro nás znamená:

  • budování přátelského prostředí školy, zajištění pocitu bezpečí pro všechny zúčastněné
  • rozvíjení komunikačních dovedností žáků, dovednost kooperovat a řešit problémy v rámci jednoho ročníku
  • posilování pospolitosti rozvojem schopnosti spolupráce a komunikace žáků v pracovním týmu napříč všemi ročníky, např. formou celoškolních projektů.

 

Tvořivá škola – jsme zapojeni do sítě tvořivých škol.

  • Cílem Tvořivé školy je aktivní zapojení všech žáků do výuky, jejich vnitřní motivace k učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty.

 

Zdravá škola pro nás znamená:

  • vedení žáků k uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví rozvojem zdravých stravovacích návyků, vedením k pravidelnému pohybu a pohybové všestrannosti
  • rozvoj dobrých vztahů mezi školou, rodinou a obcí