Výsledky zápisu do 1. třídy

Úvod / Výsledky zápisu do 1. třídy - 3.1.2016

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Lesonice, okres Znojmo, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

 Do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 byli přijati žáci s těmito registračními čísly:

1/2016
2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

 

 V Lesonicích dne 5. 2. 2016                 

Mgr. Emilie Mácová

    ředitelka školy