Září 2013

Úvod / Září 2013 - 30.8.2015

Základní škola Lesonice  – září 2013        

                       

Nový školní rok jsme zahájili v počtu devatenácti žáků, rozdělených do čtyř ročníků.   Když jsme před čtyřmi lety objednávali nové žákovské lavice, zadali jsme počet pro dvacet žáků. Tehdy navštěvovalo školu osm žáků a našim přáním bylo lavice naplnit.  S radostí se nyní díváme na téměř plnou třídu žáků. Vážíme si toho.

Každý rok se snažíme vytvořit nějakou přidanou hodnotu k základnímu vzdělávání, které je samozřejmě prioritou. Podařilo se nám uvést v život již tradiční setkání pod vánočním stromem v obcích Lesonice a Petrovice. Ve spolupráci s Obcí Lesonice jsme vybudovali školní naučnou stezku a zorganizovali oslavu stého výročí školy. Ze žáků pomalu vyrůstají adepti pro ochotnické divadelní soubory v obou obcích díky jejich přirozenému talentu, který systematicky rozvíjíme v dramatickém kroužku.  Žáci zažívají pocity radosti po úspěšně zahraných představeních pro veřejnost. Získávají zkušenost, že např. pílí a poctivým pravidelným cvičením mohou dosáhnout na vysokou metu- jakou je zápis do České knihy rekordů v nejrychlejší štafetě v dřepování. Uvědomují si tak svoji hodnotu a velké možnosti svého seberozvoje.

září 2

Souběžně s aktivitami školy probíhají rekonstrukční práce ve škole. Právem můžeme říci, že škola s přibývajícím věkem nabývá na kráse. Děkuji za vstřícnost a ochotu nejenom se podílet, ale především realizovat naše aktivity, zřizovateli školy, jmenovitě starostovi Pavlu Hermanovi.

V nastávajícím školním roce budeme pokračovat v zavedených tradicích a realizovat i nové projekty. Stali jsme se součásti sítě „Tvořivých škol“ a projektu „Rodiče vítáni“. Chceme zvát na návštěvu malotřídní školy, ale nejenom je. Žáci třetího a čtvrtého ročníku si začali dopisovat se žáky z malotřídní školy ve Vranové Lhotě, okres Svitavy.  Otevřeli  jsme  školu pro děti z turistického oddílu DUHA ze Žďáru nad Sázavou, které prožily víkend ve škole a poznávaly okolní přírodu. Jejich upřímné nadšení z celého pobytu, z budovy školy, z přírody, ze vstřícností místních občanů, které během svého pobytu potkávaly, je tím nejlepším poděkováním.

Největším projektem, do kterého se chceme pustit, je vybudování přírodní zahrady za budovou školy přesně podle daných kritérií, abychom získali certifikát „Přírodní zahrada“.

zahrada lesonice

Co je přírodní zahrada? Přírodní zahrady bez hranic jsou společným projektem českých a rakouských organizací. Přírodní zahrady jsou oázou pro lidi, zvířata i rostliny. Cílem projektu je udržet neporušené životní prostředí, a to podporou přírodě blízkých zahrad a podporou přírodě péče o blízké rostliny (Citace z propagačního materiálu “Přírodní zahrady bez hranic.“). Prostor za budovou školy je jako stvořený k vybudování přírodní zahrady v kombinaci se sportovním hřištěm.  Celý areál pak bude sloužit i široké veřejnosti.  Starosta Pavel Herman nechal vypracovat plán na sportovní hřiště a neodbytně shání financování. Přírodní zahradu bychom rádi budovali vlastními silami ve spolupráci – žáci, učitelé, rodiče, občané… Zastupitelé z Petrovic v čele se starostkou Irenou Záviškovou netušili, jak moc už se podílí na založení přírodní zahrady při jarním darování ovocných stromů. Stejně tak zastupitelé z Lesonic v čele se starostou Pavlem Hermanem při budování venkovní pergoly. Naše škola se obrátila i o odbornou pomoc na sdružení Lipka v Brně, abychom od začátku realizace postupovali podle zadaných kritérií.

Jaká kritéria musíme splnit?

Nepoužívat pesticidy – nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva – nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy – vytvořit prvky přírodní zahrady: živý plot z planých keřů, přirozenou louku, divoký koutek, květiny a kvetoucí trvalky, kompost, „domečky“ pro zvířecí pomocníky, zeleninové a bylinkové záhony, ovocnou zahradu, listnaté stromy, bobuloviny, atd.

Jsme si vědomi, že se jedná o dlouhodobý projekt náročnějšího charakteru, ale máme za to, že právě postupné zakládání zahrady se žáky, je jednou z výhod venkovské školy. Podporujeme tím přirozené prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Stojíme na samém začátku a zatím netušíme, jak celý projekt dopadne. Máme ale nadšení a chuť tvořit smysluplné věci, které přináší radost a užitek především dětem, navštěvujícím krásnou školu v Lesonicích.  A pokud naše aktivity budou mít přínos i pro místní občany a projíždějící turisty, co více si přát.

Školní družina při ZŠ Lesonice

V letošním školním roce je činnost školní družiny zaměřena na pomoc. Celoroční projekt nese název: “Pomáhejme si“. Cílem projektu je v dětech vypěstovat vlastnost nezištně pomáhat potřebným. Hlavní pomoc je zaměřena na pomoc seniorům, mladším spolužákům, rodičům.

Září 1

Pomoc občas potřebuje každý z nás, ale někdy se bojíme, nebo netroufáme požádat své blízké. Potom záleží na empatii nejbližších osob, zda vycítí naše nesnáze a chtějí pomoci. Pro děti je taková pomoc někomu z rodiny výzvou, protože se cítí potřebnými a jejich sebevědomí se posílí. Odměnou pro všechny je vzájemné soucítění a vědomí, že umím pomáhat ostatním, že něco udělám pro druhé. Dalším celoročním projektem je založení „Přírodní zahrady“ a získání certifikátu. Při této činnosti budeme rádi za každou pomoc z řad rodičovské veřejnosti, Mezinárodní den seniorů ve škole –  žáci připravili občerstvení a mini-ukázku z výuky,ale budeme rádi za rady z řad seniorů, které hodláme požádat o pomoc při zakládání zahrady, výběru vhodných rostlin a jejich umístění.

Září

      Letošní plán činností školní družiny je jiný, činnost je systematicky řízená, rozdělená podle zaměření na estetickou, dramatickou, sportovní, deskové hry a turistiku. Emilie Mácová a Simona Houdková